Fiskeri

Vi har stor fleksibilitet i vår service for fiskeri med tilgjengelighet for fiskeflåten på en 24/7-basis.

Vi og våre samarbeidspartnere utfører service som reparasjoner og vedlikehold ved flere lokaliteter langs norskekysten og internasjonalt.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon

Øyna 39
6701 Måløy
Sentralbord: +47 57 85 25 00
E-post: selstad@selstad.no

Gunnar Bergsvei 24
8300 Svolvær

Sentralbord Garn, Line og Juksa:
+47 76 06 89 80

Sentralbord Fiskeri og Akvakultur:
+47 76 07 14 99

E-post: selstad@selstad.no

Kjøpmannsgata 39
6005 Ålesund

Sentralbord: +47 70 11 85 80
E-post: selstad@selstad.no

Terminalgata 85
9019 Tromsø

Sentralbord: +47 77 60 22 00
E-post: selstad@selstad.no

Valavegen 99
5355 Knarrevik

Sentralbord: +47 77 60 22 00
E-post: sotra@selstad.no

Øyna 39
6701 Måløy
Sentralbord: +47 57 85 25 00
E-post: selstad@selstad.no