Selstadtau

Selstadtau – et grønt alternativ

Vårt tau produseres med fokus på høy kvalitet, bærekraft og korte leveringstider.

Vi sikrer høy kvalitet og god slitestyrke i Selstadtauet ved å kontrollere alle trinnene i produksjonsprosessen; alt fra valg av råstoff og ekstrudering av fiber, til tauet står ferdig produsert.

Vi i Selstad står alltid til tjeneste for å finne de rette produktene for deg. Både produksjon av fiber og slagningen av tauet utføres ved hjelp av fornybar energi i vår taufabrikk i Måløy, noe som også gir Selstadtauet et lavt CO2-fotavtrykk.

Vårt Ståldanline benyttes av snurrevadflåten både i Norge og i andre fiskerinasjoner, og det registreres en stadig økende etterspørsel for dette tauet.

Med vår testbenk har vi mulighet til å levere alle typer tau med tilhørende sertifikat. Her er 3-slått, 4-slått, Kvadratflettet Danline det mest vanlige, og disse tautypene blir hovedsakelig benyttet til fortøyning av oppdrettsanlegg, flytebrygger, skip og lignende.

Kryssflettet Danline er et tau som ikke snurrer seg, og er derfor mye brukt i bunnen av spaghettiposer innen akvakultur og i andre løsninger som for eksempel til barneskitrekk.

Miljøsatsing: Sporbart miljøtau

Gjennom samarbeidet Sporbart Miljøtau med Grieg Seafood, Quantafuel og Brisk Safety, har vi utviklet et tau som etablerer en sirkulærøkonomi, og bidrar til å redusere CO2-fotavtrykk og mikroplast i havet. Her blir tauet del av et lukket kretsløp hvor tauet resirkuleres og brukes på nytt.

I Selstad kontrollerer vi hele verdikjeden for tauproduksjonen ved vår taufabrikk i Måløy på Vestlandet. Her produserer vi tau fra råstoff til det står ferdig, og vi sikrer dermed miljøvennlig energiforbruk i tillegg til høy kvalitet i tauet.

Typer tau som
blir produsert av Selstad:

  • Ståldanline Snurrevadtau
  • 3-slått Danline
  • 3-slått Etterstrukket Danline
  • 4-slått Danline
  • 4-slått Danline Mooring
  • Kryssflettet Danline (X-flettet)
  • Krabbetau – Komplette liner
  • Kvadratflettet Danline (8-flettet)
  • Snurrevadtau m/ bly