Akvakultur

Service for poser

Vi har i dag fem sertifiserte servicestasjoner for akvakultur i Norge. Servicestasjonene ligger i Svolvær, Måløy, Sørreisa, Solund og Uskedal, er nullutslippsstasjoner og godkjent etter NS 9415:2021, NYTEK og vårt interne kompetanseprogram som skal bidra til å sikre kvalitet i våre tjenester.

Ved servicestasjonene tilbyr vi miljøvennlig service av oppdrettsposer i form av vasking, bøting, impregnering, tørking og lagring under tak. I vaskeprosessen benytter vi nye renseanlegg som skiller ut spesialavfall og renser vannet som benyttes. Avfallet fraktes til godkjent håndtering for spesialavfall, og våre kunder kan dermed være trygge på at service på deres poser ikke gir utslipp fra våre servicestasjoner.

Servicestasjonen ligger rett ved kaikanten på Trollebø ved Måløy ytterst i Nordfjord.

 • AquaStructure-sertifisert servicestasjon
 • Stor aktivitet innen service av oppdrettsposer og luseskjørt
 • Nullutslippsstasjon
 • Impregnerer med vakuum impregnator
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kvalitetssikringsprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner

 Stasjonen ligger rett ved kaikanten ved Ytrøygrend i Solund.

 • AquaStructure-sertifisert servicestasjon
 • Stor aktivitet innen service av oppdrettsposer og luseskjørt
 • Nullutslippsstasjon
 • Impregnering
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kvalitetssikringsprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner

Servicestasjonen er lokalisert i Uskedalen i Kvinnherad kommune.

 • AquaStructure-sertifisert servicestasjon
 • Stor aktivitet innen service av oppdrettsposer og luseskjørt
 • Nullutslippsstasjon
 • Impregnerer med vakuum impregnator
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kvalitetssikringsprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner

 Stasjonen ligger rett ved kaikanten på Svinøya sentralt i Svolvær.

 • AquaStructure-sertifisert servicestasjon
 • Stor aktivitet innen service av oppdrettsposer og luseskjørt
 • Nullutslippsstasjon
 • Impregnerer med vakuum impregnator
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kvalitetssikringsprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner

Stasjonen ligger rett ved kaikanten på Øyjordneset i Sørreisa. 

 • AquaStructure-sertifisert servicestasjon
 • Stor aktivitet innen service av oppdrettsposer og luseskjørt
 • Nullutslippsstasjon
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kvalitetssikringsprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner

Våre servicestasjoner

 • Alle våre servicestasjoner ligger rett ved kaikanten og er lett tilgjenglige både for sjøtransport og veitransport. 
 • Alle ansatte er opplært i henhold til Selstads kompetanseprogram og kontrolleres årlig i både interne og eksterne revisjoner. 
 • Servicestasjonene er Aquastructures-sertifisert for å utfør service. 
 • Våre servicestasjoner er nullutslippsstasjoner.
 • Vi utfører service av oppdrettsposer og luseskjørt. 
 • Alle servicestasjoner impregnerer med vakuum impregnator. 

Vi har fokus på å utvikle oss gjennom tett samarbeid med våre kunder og leverandører, og årlige revisjoner og sertifiseringer av servicestasjonene, herav NS-EN ISO 9001:2015, NS EN 9415:2009, NS-EN ISO/IEC 17020 og NS-EN ISO 14001:2015.

Miljøvennlig service uten utslipp av avfallsstoffer

Ved servicestasjonene tilbyr vi miljøvennlig service av oppdrettsposer i form av vasking, bøting, impregnering, tørking og lagring under tak. I vaskeprosessen benytter vi nye renseanlegg som skiller ut spesialavfall og renser vannet som benyttes. Avfallet fraktes til godkjent håndtering for spesialavfall, og våre kunder kan dermed være trygge på at service på deres poser ikke gir utslipp fra våre servicestasjoner.

Kompetanseprogram som kvalitetssikrer service

Vi har designet et internt kompetanseprogram for produksjonsmedarbeiderne ved våre servicestasjoner. Dette programmet sikrer riktig kompetanse og dermed kvaliteten i våre servicetjenester, og har nå vært praktisert i fem år ved alle våre servicestasjoner. Kompetanseprogrammet samsvarer med kravene i NS 9415 og NYTEK, og inkluderer opplæring, bøtebevis, fagbevis og årlige oppfølginger. På denne måten får nyansatte opplæringen og oppfølgingen de trenger, og vi sikrer dermed et høyt fagnivå på individuell basis.

Impregnering

Vi tilbyr impregnering og coating fra kjente leverandører som Steen-Hansen, NetKem og Brynsløkken. Ved våre serviceanlegg benyttes vakuum-impregnatorer som gir maksimalt opptak av impregnering og kortere tørketid. Prosedyrene og forbruksfaktorene vi benytter er etter produsentenes anbefalinger for å sikre optimal antigroeeffekt på oppdrettsposene.

Luseskjørt som tåler service

Våre servicestasjoner er sertifiserte for å gjennomføre service av luseskjørt, og legger spesiell vekt på miljø og kvalitet i serviceprosessene. Vi leverer spesialdesignede luseskjørt etter dine ønsker og behov, og jobber kontinuerlig for å videreutvikle våre løsninger. Våre luseskjørt er designet med spesielt fokus på lang levetid ved utsatte lokaliteter, og for at kvaliteten i skjørtet skal kunne opprettholdes også gjennom serviceprosessen.

Vi utfører service av luseskjørt ved alle våre servicestasjoner for akvakultur; i Svolvær, Solund, Måløy og Uskedal. Våre servicestasjoner har null utslipp slik at alle våre kunder kan være trygge på at service av deres luseskjørt ikke har negative miljøkonsekvenser. Miljøvennlige renseprosesser sikrer null utslipp av forurenset prosessvann og annet avfall, og vi følger hele veien vår Miljøstandard NS-EN ISO 14001:2015.

Serviceprosessen består av mottak av produkt før det går videre til vask og desinfisering. Her benytter vi oss av dekanter-teknologi hvor vaskevannet vurderes underveis i prosessen slik at skjørtet ikke vaskes mer enn nødvendig. Videre i prosessen blir luseskjørtet tørket, før det fraktes til en ny avdeling hvor skjørtet blir reparert og bly, kjetting og andre jernvarer blir byttet ut.