Rådgivning

I utviklingsprosjekter samarbeider vi tett med kunden gjennom hver prosjektfase, og jobber hele veien i henhold til kundens krav og ønsker, gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav. Vi kan koble inn eksterne partnere slik som andre leverandører, sertifiseringer og modelltester for å sikre fullført prosjekt og et ferdigstilt produkt. Vi har hele veien søkelys på kvalitet og service, og jobber alltid for å kunne levere solide og bærekraftige løsninger. Vi er opptatt av å levere god rådgivning og prosjektledelse i alle faser, og inkluderer medlemmer fra forskjellige avdelinger for å sikre en tverrfaglig prosjektgruppe.

Innovasjon

Vårt FoU-arbeid inkluderer både rådgivning og prosjektledelse av utviklingsprosjekter, produktutvikling gjennom bruk av nye materialer og design, og utvikling av nye tjenester som forenkler hverdagen til oppdrettere og fiskere. Dette inkluderer blant annet justeringer på eksisterende utstyr, utvikling av nytt utstyr og nye løsninger til større utviklingsprosjekt slik som Nordlaks sin Havfarm 1.

Havfarm 1 i tett samarbeid med Nordlaks

Den 385 meter lange og 70 meter brede Havfarm 1 flytter den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase fra fjordene til mer eksponerte havområder for å sikre miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser. Selstad har levert spesialdesignede oppdrettsposer i V2-materialet, fuglenett og nothåndteringssystem til Havfarm 1.

Vår forsknings- og utviklingsavdeling

Vår FoU-avdeling bidrar til å sikre den nødvendige fremdriften i alle våre utviklingsprosjekter. 

  • Flere av våre medarbeidere jobber daglig for å utvikle løsninger som kan gjøre hverdagen din enklere, tryggere og mer effektiv.
  • Vi tilbyr prosjektledelse for utviklingsprosjekter.
  • Vi samarbeider tett med utdanningsinstitusjoner og aktører i det marine og maritime clusteret langs norskekysten.
  • Kompetanseutveksling med partnere nasjonalt og internasjonalt styrker vår innovative kapasitet.
  • Vår rekrutteringsstrategi sikrer stor bredde i vår kompetanse.