Design

Havnæringene er i stadig utvikling, og vi samarbeider tett med oppdrettere og fiskere for å videreutvikle design og funksjoner i våre løsninger. Vårt ingeniør-team har lang erfaring med design og utvikling, og spesialdesigner fiskeredskaper og oppdrettsutstyr etter dine ønsker og behov. Vi designer og leverer fiskeredskaper som snurpenot, snurrevad, pelagisk trål, reketrål og bunntrål, og oppdrettsutstyr som komplett utlagte anlegg, poser, luseskjørt og utviklingsprosjekter.

Oppdrettsposer

Vi designer alltid oppdrettsposer etter dine ønsker, og kombinerer dette med våre erfaringer og spesifikke krav for anlegget. I designprosessen vurderer og analyserer vi hvor utsatt lokaliteten er med tanke på vær og bølger, og hvilken type ring posen skal stå i. Vi tilpasser posene for ideell omkrets, dybde, type fisk og størrelse på fisken som skal stå i posen. Her vurderer vi også hva som er det rette materialvalget for de som skal håndtere posene i drift. I dag benyttes hovedsakelig to typer poser innen akvakultur; sirkelposer og spissposer, men vi leverer også firkantposer og spagettiposer. For hver av disse posetypene finnes et stort antall variasjoner og spesialdesign, og vi er opptatt av å finne det riktige designet og materialvalget for deg.

Luseskjørt

Våre luseskjørtdesign kan tilpasses etter dine ønsker og spesifikasjoner. I designprosessen vurderer og analyserer vi hvor utsatt lokaliteten er med tanke på vær og bølger, og hvilken type ring luseskjørtet skal stå i. Vi tilpasser også for ideell omkrets, dybde og flyteevne, hva som er det rette materialvalget for deg, og hvilke forventninger du har til håndtering av luseskjørtene og deres levetid.

Vi tilbyr ulike typer materialer både av standard og høy kvalitet, og anbefaler alltid å velge materialer av høy kvalitet slik at luseskjørtene tåler service og kan få økt levetid ved riktig håndtering. I designarbeidet gjør vi også tilpasninger for planlagt bruk, og kan levere luseskjørt som består av flere deler og forsterkninger for et solid rammeverk.

Utviklingsprosjekter

I utviklingsprosjekter samarbeider vi tett med våre kunder gjennom hver prosjektfase, og jobber hele veien etter dine krav og ønsker, gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav. Vårt ingeniør-team har erfaring fra utviklingsprosjekter som Havfarm 1, hvor Selstad leverte spesialdesignede poser med nothåndteringssystem. I designprosessen for utvikling av nye løsninger som denne, er vi opptatt av god dialog for å finne riktig løsning for ditt prosjekt. Vi kan også koble inn eksterne partnere slik som andre leverandører, sertifiseringer og modelltester for å sikre fullført prosjekt og et ferdigstilt produkt.

Reketråler

Selstad samarbeider tett med Isfell i vårt designarbeid med reketråler. Isfell har lenge vært ledende innen design og produksjon av reketrål, og vi legger vekt på å benytte det beste materialet i våre reketråler. Vi designer i samarbeid med skipper slik at trålen tilpasses båten, og tar hensyn til faktorer slik som motorstørrelse og vinsjer.   

Bunntrål

I våre bunntråler har vi fokus på å lage en trål som er strømlinjeformet, altså at den slipper vann og gir lav tauemotstand. Vi samarbeider tett med skippere og fiskere i designprosessen, og tilpasser tråldesignet etter dine ønsker for trålens bredde, fiskelinlengde og ideell høyde.

Her er det mange hensyn å ta slik som for eksempel hvor fisken går. Torsk går inn i noten og går ned, mens sei og hyse går opp. Siden 1980-tallet har vi utviklet en rekke bunntrålmodeller som igjen er levert i hundrevis av ulike versjoner – alle etter målsøm og spesialdesign. 

Snurrevad

Selstad har lang erfaring med snurrevad, og har beholdt de tradisjonelle snurrevad-designene i kombinasjon med nye trålprinsipp for snurrevad. Her tar vi mange hensyn, og ser blant annet på hvor mye masken skal åpne seg og planlagt fart i fiskeriet. Hvis du vil ha større fart, så må du være forsiktig med belastningen som du vil få i maskeåpningen. Samtidig demper høy fart også høyden, og gir økt belastning på tauet. Vi designer alltid etter dine ønsker og behov, og spesialtilpasser våre løsninger til hver enkelt kunde og båt. 

Snurpenot

Vi samarbeider tett med deg som kunde i designprosessen av snurpenot for å kunne ta hensyn til dine ønsker og ideer. Her er vi opptatt av å høre mer om dine erfaringer, ønsker for kvalitetsnivå, hva som passer for din båt, og ikke minst hva som ikke passer, for å kunne justere design og kalkulasjoner deretter. 

Vi har langvarige samarbeid med våre underleverandører, og er trygge på at snurpenøtene produseres i samsvar med avtalt design og spesifikasjoner. Dette styrker også prosessen med å sikre kvalitet i våre snurpenøter, og vi har tett oppfølging i alle ledd for å kunne levere som lovet. 

Thyborøn tråldører

Utviklingen av tråldører har vært formidabel de siste 30 årene. Vi har samarbeidet med Thyborøn Trawldoor siden 2000, og har levert mange ulike typer tråldører til bunntråling, pelagisk tråling og semi-pelagisk tråling. Utvikling av nye typer tråldører står sentralt hos teamet i Thyborøn Trawldoor, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer og nye ideer i nært samarbeid med fiskere og andre eksperter på internasjonal basis. Tråldørene produseres i Thyborøn i Danmark av medarbeidere med lang erfaring og høy kompetanse, og det benyttes alltid førsteklasses materialer med sertifikat i dørene. På denne måten sikres høy kvalitet i  alle tråldører fra Thyborøn Trawldoor. 

Pelagisk og semi-pelagisk trål

Pelagiske og semi-pelagiske tråler er under stadig utvikling, og i våre design er vi opptatt av at trålen skal være strømlinjeformet og tilpasset etter dine ønsker og planer for bruk. Vi tilbyr variasjoner med ulik maskevidde, åpning og fiskeareal, og kan montere på ekstra forsterkninger dersom det er ønskelig.

Vi ser at stadig flere benytter pelagisk trål som et effektivt alternativ til snurpenot i makrellfisket. På denne måten kan du få volum på 1 000 tonn i en makrellstim på en effektiv måte med et godt kast og riktig trål. Vi spesialdesigner og leverer pelagiske og semi-pelagiske tråler til fiske av kolmule, sild- og makrell, tobis, lodde og pollock.