Vi kjenner havet

Selstad er en internasjonal leverandør av kompetanse og utstyr til havbasert næring, og blant våre hovedprioriteter setter vi kvalitet, god service og innovasjon.

Global tilstedeværelse

Vi jobber fra store deler av norskekysten, fra Uskedalen i sør til Tromsø i nord. Vi har også salgskontor i Sør-Korea og USA, og datterselskaper på Island, i Skottland og Sør-Afrika.