Selstad-konsernet satser mer på bærekraft

Marharyta Kryva blir Leder for bærekraft i Selstad og Knut Reed går over i rollen som Leder for fiskeri.

Selstad fortsetter satsningen på miljø og bærekraft og ansatte i januar Marharyta Kryva som leder for bærekraft i Selstad-konsernet. Hun blir dermed ansvarlig for bærekraftsstrategi, -prosjekter og miljøtiltak i Selstad og tilknyttede selskaper, og vil jobbe systematisk for å sikre at selskapet jobber for å oppnå satte bærekraftsmål. Kryva ser frem imot tiden fremover og deltagelse i spennende prosjekter.

Kryva har over 10 års erfaring som forsker innen miljø og sikkerhet, og har en doktorgrad i økologi med fokus på miljøsikkerhet.

Jeg er veldig fornøyd med at jeg landet på en karriere innen miljø og bærekraft. Dette fordi det bidrar positivt både for utviklingen av næringslivet vårt, men også i det store bildet når det gjelder miljøutfordringer på verdensbasis.

Marharyta beskriver Selstad som en bedrift som har god kontroll og stort fokus på driftsprosessene, men også menneskene i organisasjonen for å skape trivsel og godt arbeidsmiljø.

Som leder for bærekraft i Selstad vil Kryva samarbeide tett med interne personer både administrativt og i produksjon. Selstad sin egen Forskning- og utviklingsleder, Knut Steffen Solvåg, vil være en sentral samarbeidspartner i kombinasjon med medlemsbedrifter innenfor ulike klynger eksternt, blant annet NCMT.

Det viktigste for meg i min stilling som leder for bærekraft i Selstad vil være at vi alle samarbeider og jobber parallelt for å oppnå de satte bærekraftsmålene i Selstad-konsernet. Mine arbeidsoppgaver er å sikre at vi er miljøvennlige i alle ledd, og definere og implementere nye løsninger for å alltid kunne tilby de beste produktene, løsningene og resirkuleringsmetodene for våre kunder.

Ny leder for fiskeri

Også på avdelingen for fiskeri har det skjedd endringer. Etter 7 år som driftsleder for fiskeredskapsavdelingen i Måløy trer nå Knut Reed inn i rollen som avdelingsleder for en samlet fiskeri-divisjon i Selstad.

Vi designer, leverer og servicerer fiskeredskap som bunntrål, pelagisk trål, snurpenot, snurrevad, garn og liner, og er basert ved flere ulike lokasjoner langs norskekysten slik at vi kan være lett tilgjengelig for kundene når de trenger oss.

Reed kjenner selskapet og driften av fiskeri-service godt, og ser nå frem til å ta tak i nye prosjekter og videre utvikling av divisjonen i rollen som leder for 80 ansatte.

Her vil jeg sørge for best mulige forutsetninger for våre avdelinger langs kysten og i utlandet. Jeg vil være en pådriver for videreutvikling av fiskeredskapene som er tilpasset fiskernes behov, innovasjon er noe Selstad har drevet med lenge, og jeg gleder meg til å ta dette videre, understreker Reed.

Reed tar over rollen etter Håkon Vederhus som har ledet fiskeri-divisjonen i Selstad siden 1994. Vederhus vil fortsette sin karriere i Selstad-konsernet som Faglig Leder for fiskeredskap.

Del dette innlegget