Selstad og Fosnot inngår samarbeid

Selstad blir ny aksjonær og samarbeidspartner i Fosnot i Fosnavåg på Sunnmøre.

Fosnot sin kjernevirksomhet er leveranse av nye snurpenøter i god kvalitet, og driver rask og god service på snurpenot. Det er Kjell Nørvåg og Tor Frantsen som har drevet Fosnot siden tidlig på 70-tallet, og nå som Nørvåg går inn i pensjonisttilværelsen, overtar Selstad hans andel i Fosnot.

Selstad blir dermed samarbeidspartner i selskapet sammen med Tor Frantsen og Martin Nørvåg. Martin Nørvåg er daglig leder og aksjonær i Fosnot, og har lang erfaring i bransjen.

Han vil fortsette som daglig leder ved notbøteriet, mens Frantsen fortsetter som styreformann. «Vi i Fosnot ser frem til og gleder oss til et godt og konstruktivt samarbeid med Selstad. Dette gir oss nye og store muligheter til å serve våre kunder enda bedre,» sier Nørgård.

Selstad er en familiebedrift med kjernevirksomhet innen not, trål og havbruksutstyr, og CEO i Selstad, Hans Petter Selstad, gleder seg også over samarbeidet de nå går inn i.

«Fosnot har lange tradisjoner og er en anerkjent leverandør av fiskeredskaper. De er en viktig aktør i det sterke fiskerimiljøet i Herøy, og siden snurpenot også er en av våre kjerneaktiviteter, er samarbeidet nærliggende. Vi har en lik måte å jobbe på, og deler en kompetanse som vi nå vil bygge videre gjennom et nært samarbeid,» sier Selstad.

Fosnot tilbyr i dag produksjon av nye nøter, notservice og lagring, i tillegg til flåteservice og diverse utstyr fra butikken.

«Vi ser frem til å kunne styrke Fosnot sin kompetanse innenfor trålmarkedet og andre redskapstyper, og vil være med på å videreutvikle tilbudet i Fosnavåg sammen med Fosnot,» avslutter Hans Petter Selstad.

CEO i Selstad, Hans Petter Selstad

Del dette innlegget