Vi minnes en pionér – Harald Selstad

Vår gründer, far, bestefar og onkel, Harald, gikk bort tidligere i høst, den 15. september 2023. Gjennom 89 år fikk han utrettet mye; han startet Brødrene Selstad sammen med sin tvillingbror Alf, etablerte familie, investerte i eiendom og aksjer, og la et godt grunnlag for selskapets fremtid gjennom hardt arbeid og sterk motivasjon. Vi minnes en pionér i fiskeredskapsbransjen som var uredd, fremsynt og redelig.

Ambisjonen

Tvillingene Harald og Alf ble født 23. juni 1934 i Stongfjorden. Etter folkeskole og konfirmasjon fikk de arbeid som notbøtere hos PL Fiskeredskap, som hadde sesongarbeid i Stongfjorden på 40-tallet. Guttene var da 14 år gamle, og det var her de startet sin karriere i fiskeredskaps-bransjen. Etter sesongen fikk de tilbud om å fortsette hos PL Fiskeredskap på Karmøy hvor de gikk i lære hos to danske læremestere i trålredskap.

F.v. Alf Selstad, kollega fra PL fiskeredskap, Harald Selstad og annen kollega. 

 Trål som fiskeredskap var nytt i Norge etter 2. verdenskrig. Etter hvert fikk de arbeid hos Kristiansand Fiskegarnfabrikk, hvor de jobbet med sesongarbeid både i Båtsfjord og Kristiansand. Harald og Alf var opptatt av å levere kvalitet i arbeidet de utførte, i tillegg til å drive med utvikling av nye og bedre trål-modeller, og gikk med en ambisjon om å starte sitt eget firma. Så i 1953, i en alder av 19 år, bestemte de seg for å starte for seg selv.

Brødrene Selstad i Måløy

Med det rike sildefiskeriet i Måløy på 50-tallet, valgte de Måløy som base for etableringen av Brødrene Selstad. Og med 5000 kroner i oppstarts-kapital og en enorm ‘stå-på-vilje’ og arbeidskapasitet, så ga de seg i gang med oppgaven. 

De leide lokaler i 2. etasje i Ellefsen buda, og holdt til der fram til 1970. Da kjøpte de lokalene etter Moldøen Canning og flyttet bedriften dit. I dag kalles dette bygget Selstad-gården. Helt fra starten av Brødrene Selstad, var det lange og harde arbeidsdager. Brødrene Selstad hadde fem ansatte på 50-tallet, og for Harald og Alf var det alltid seks-dagers uker i tillegg til at store deler av søndagene også ble tilbrakt på jobb. De delte de på å ta det krevende sesongarbeidet i Båtsfjord under Finnmarks-sesongene, som varte et par måneder hver vår og høst.

Lofoten, nye avdelinger og utvikling

På 1980-tallet flyttet Harald til Lofoten, og etablerte produksjon i Svolvær med flettet tråd. Samtidig trakk han seg tilbake fra den daglige ledelsen av selskapet, men var likevel en viktig mentor for sønnen Hans Petter, som skulle ta arven videre. Harald var alltid levende interessert i det som skjedde i selskapet og var en pådriver for investeringer og utvikling. Samtidig hadde han også stor interesse for eiendom. Etter oppnådd normal pensjonsalder, bygget han opp en ny virksomhet av utleieboliger som på det meste besto av 12 bygg med over 40 utleieenheter i Svolvær samtidig som han styrte flettefabrikken. Dette drev han helt til sykdom gjorde at han måtte slutte å arbeide i 2018. Han pensjonerte seg dermed i en alder av 84 år.

Skapte et godt grunnlag for fremtiden

Gjennom sin karriere, var han aldri redd for å satse. Mottoet hans var alltid at «Fremtida vil betale for investeringen». Som person var han besluttsom og bestemt. Han var nøysom, men samtidig generøs, og selv om han jobbet mye, var han også veldig sosial og satte stor pris på et godt lag. For Harald var bedriften Selstad veldig viktig i livet hans. Gjennom utallige arbeidstimer, ukuelig pågangsmot, og uredd for å satse, så bygget han sammen med sin tvillingbror Alf, fundamentet for Selstad. Det var grunnlaget som de sammen skapte som har gjort det mulig å utvikle Selstad til det selskapet er i dag.

Uredd, fremsynt, redelig og hardt arbeidende
Harald var en arbeidets mann. Det var også arbeid han likte – det å skape noe. Han var alltid opptatt av produksjon og utvikling. Han var spesielt opptatt av at produkter fra Selstad skulle være av god kvalitet, og at man skal oppføre seg redelig. Dette levde han etter og han gjentok det helt til sine siste dager. Jobber du hardt og lenge, gjør noenlunde riktige ting og samtidig bruker lite, så er det en god oppskrift på å skape verdier. Haralds innsats la grunnlaget for arbeidsplassen som vi har i dag, og uten hans innsats, hadde Selstad som bedrift ikke eksistert. I dag har vi ikke med oss gründerne lenger, men vi har fortsatt med oss verdiene som de sto for – Uredd, fremsynt, redelig og hardt arbeidende.

En høvding har gått bort.

Stor takk til Harald og Alf for innsatsen.

Fred over deres minne.

Del dette innlegget