Nytt samarbeid om nyutviklet miljøteknologi

Fjord Solutions og Selstad lanserer et nytt samarbeid for å tilby oppdrettere en samlet pakke med slamoppsamling, fortøyningsanalyser, fortøyninger, ringer og poser.

Daglig leder i Fjord Solutions, Daria Lysova, og leder for design- og analyser i Selstad, Kjetil Holvik, er enige om at samarbeidet gir mange positive effekter i markedet for utstyr til akvakultur.

– Dette vil bidra til mer bærekraftig oppdrett, som er spesielt interessant i forhold til miljøteknologi-ordningen som vil bli introdusert i bransjen, samt bedre priser, færre parter å forholde seg til og mer effektive operasjoner i daglig drift, sier Lysova.

Hun understreker at produktene fra Fjord Solution og Selstad er både innovative, sertifiserte i henhold til de nyeste kravene i bransjen, og har dokumenterte resultater.

Slamoppsamling og not-design bidrar til å bevare fjordene

Produktene Fjord Solutions tilbyr er de ledende på markedet når det kommer til oppsamling av slam, og sammen med det siste innen not-teknologi fra Selstad, er dette en optimal løsning for å opprettholde en forsvarlig drift med tanke på miljø og å bevare fjordene.

Lysova poengterer at oppdrettere kan gå til én aktør og få et utstrakt spekter med produkter, ferdig prosjektert og klar til levering.

– Produktene og løsningen vi tilbyr går hånd i hånd; Selstad leverer robuste flytekrager med klammer i PE-rør, fortøyning og oppdrettsposer. Fjord Solutions leverer flytekrager med stålklammer, dobbelnot mot rømning, slamoppsamlings-teknologi for tradisjonelle merder i sjø, samt pumpe- og filtersystem for slam, forklarer hun.

Hun forteller videre at Fjord Solution og Selstad har samarbeidet i flere år, blant annet knyttet til design til Fjord Farm, hvor Selstad sto for design og sertifisering av dobbelnot-konseptet.

– Selstad har et rikt fagmiljø og god kjennskap til markedet, så samarbeidet vårt fungerer kjempebra.

Et bedre tilbud for oppdrettere

– Vi ønsker å tilby kundene våre komplette løsninger innen akvakultur, noe som medfører en enklere prosess fra avtaleinngåelse til ferdig installert produkt, forklarer Kjetil Holvik, som er leder for design og analyseavdelingen i Selstad.

Selstad har i en årrekke levert produkter og tjenester til havbasert næring, både nasjonalt og internasjonalt.

– Vi er hele tiden på søken etter å utvikle oss videre i tråd med næringen og dens reguleringer. Fjord Solutions har en offensiv tilnærming til det å drive med FoU, så vi komplementerer hverandre på en veldig god måte, sier Holvik.

Fjord Solutions er en grunder-bedrift som er opprettet av folk med lang erfaring innen fiskeri og er drevet av kontinuerlig innovasjon og fokus på bærekraft. Selskapet har blitt operasjonalisert for 5 år siden og har siden da levert flere prosjekter med godt dokumentert effekt innen blant annet slamoppsamling.

– Vi tror at den tekniske kompetansen i Fjord Solutions og Selstad, i tillegg til et delt fokus på kvalitet, bærekraft og innovasjon, vil gi kundene fremtidsrettet oppdrettsutstyr som vil hjelpe å bekjempe enda flere utfordringer i bransjen, oppsummerer Lysova.

Del dette innlegget