Selstad åpner ny servicestasjon på Øyjordneset i Sørreisa

Selstad åpner ny servicestasjon i Solbergfjorden – 20 km sør for Finnsnes i løpet av våren 2023. Servicestasjonen blir etablert i det store anlegget til Nistad-gruppen på Øyjordneset, og vil romme ca. 4000 m2 under tak. I tillegg skal det bygges nytt notvaskeri – miljøvennlig, utslippsfritt og rent. Det legges også opp til en betydelig oppgradering av garderober,
kontorer og uteområde.

Anlegget skal dimensjoneres til å håndtere alt av service på oppdrettsnøter – fra de minste til
de store nøtene med over 200 meter i omkrets, både konvensjonelle nøter i nylon og i nye
materialer som HDPE (High Density Polyetylen).

Selstad er veldig fornøyd med å finne en så god lokalisering så tett på en rekke store
oppdrettsaktører og gode drivere. Området rundt Senja, i Solbergfjorden, sørover til Harstad-området og nordover i Troms huser en rekke gode kunder av Selstad.

– Det er av stor viktighet at vi som en stor nasjonal serviceaktør følger våre kunder der de vokser, sier administrerende direktør Hans Petter Selstad.

Selstad er en familiebedrift med kjernevirksomhet innen havbruksutstyr og fiskeredskaper.

– Vi skal tilby service, et stort produktspekter til oppdrettsnæringen og kortere leveringstid langs hele fylket. I tillegg ligger anlegget strategisk plassert med god tilgang på dypvannskai, noe som betyr miljøvennlig transport av nøter og annet til våre kunder.

Det vil i første omgang være behov for mellom 20 – 25 nye ansatte i Sørreisa, og Selstad har hatt god dialog med Ordfører Jan-Eirik Nordahl for å legge grunnlaget for rask og effektiv etablering av anlegget.

Morten Johnsen fra Nistad-gruppen, fremholder at de er veldig fornøyde med å få inn en stor og seriøs aktør som Selstad på anlegget i Sørreisa. Morten Johnsen med mange år bak seg i oppdrettsnøringen har jobbet hardt for å få etablert drift på anlegget til Midt-Troms Treindustri. Anlegget består av ca. 85 mål tomt, 120 meter dypvannskai – i tillegg til de 10.000 m2 fabrikkhall.

Del dette innlegget