Snurpenot

Vi leverer snurpenøter for alle typer fiskeri, og designer alltid etter dine ønsker og behov. I våre snurpenøter benytter vi notlin som er laget av det beste nylonmaterialet i markedet. Samtidig er knutefastheten i linet forbedret, noe som også bidrar til økt kvalitet og holdbarhet for nøtene. I tillegg leverer vi annet utstyr til snurpenot som snurpeline, forline, snurperinger og jernvarer.

Innovasjon og kvalitet

Fiskeriene er i stadig utvikling, og vi samarbeider tett med fiskere, skippere og redere for å identifisere mulige forbedringer i våre løsninger og utforske nye ideer. 

Vi benytter en fast leverandør av råstoff til vårt notlin for å sikre stabil og høy kvalitet i nøtene. Vi har også utviklet en coating som styrker nylonlinet, som gir bedre vanngjennomstrømming over tid, bedre knutefasthet og beskyttelse mot UV-stråling og slitasje. Kvalitet i materialvalg og produksjon er blant våre øverste prioriteter, og vi følger våre leverandører og samarbeidspartnere tett for å sikre kvalitet i alle deler av vår verdikjede.

Designprosessen

Vi samarbeider tett med deg som kunde i designprosessen av snurpenot for å kunne ta hensyn til dine ønsker og ideer. Her er vi opptatt av å høre mer om dine erfaringer, ønsker for kvalitetsnivå, hva som passer for din båt, og ikke minst hva som ikke passer, for å kunne justere design og kalkulasjoner deretter. Vi har langvarige samarbeid med våre underleverandører, og er trygge på at snurpenøtene produseres i samsvar med avtalt design og spesifikasjoner. 

Service og vedlikehold

Vi har fagfolk ved alle våre avdelinger, og tilbyr reparasjoner, utskiftninger og vedlikehold i Måløy, Sotra, Ålesund, Svolvær og Fosnavåg ved Fosnot. 

Vi tilbyr:

  • Skreddersydd not i ønsket dimensjon
  • Produsert i materialet Rhodia Filament
  • Høy kvalitet
  • Kort responstid
  • God leveringstid