Snurrevad og Ståldanline

Vårt Ståldanline snurrevadtau er perfekt egnet til fiske etter bunnfisk. Ståldanlines høye kvalitet er en kombinasjon av enestående fiberkvalitet og kompetansen i vår tauproduksjon. Dette snurrevadtauet fra Selstad er produsert med fornybar energi , og vi sikrer hele produksjonsprosessen fra granulat til fiber til tauet er ferdig og klart til bruk. Våre avdelinger i Lofoten, på Senja, i Ålesund og Måløy er spesialisert innen snurrevad, og designer og produserer etter dine ønsker og behov.

Design

Selstad har lang erfaring med snurrevad, og har beholdt de tradisjonelle snurrevad-designene i kombinasjon med nye trålprinsipp for snurrevad. Her tar vi mange hensyn, og ser blant annet på hvor mye masken skal åpne seg, og planlagt fart i fiskeriet. Hvis du vil ha større fart, så må du være forsiktig med belastningen som du vil få i maskeåpningen. Samtidig demper høy fart også høyden, og gir økt belastning på tauet. Vi designer alltid etter dine ønsker og behov, og spesialtilpasser våre løsninger til hver enkelt kunde og båt. 

Streamline

I våre snurrevadnøter anbefaler vi Streamline-nettet som er et av de beste nett-alternativene i markedet både med tanke på kvalitet og styrke. Streamline gir mindre tauemotstand med sin gode slitestyrke og tynnere tråd som gjør det mulig å justere notens dimensjon. Dette gir igjen mindre motstand i sjøen, og du kan ha en større snurrevadnot som fisker mer effektivt.

Streamline-nettet er utviklet i samarbeid med en av våre leverandører. I kombinasjon med våre hydrodynamiske kuler, slipper vannet på en optimal måte og lar noten dras lettere gjennom sjøen.

Hydrodynamiske kuler

Med den spesielle hydrodynamiske utformingen bidrar designet til at kulene går mer stabilt igjennom vannet, stabiliserer åpningen på trålen og minsker tauemotstand med inntil 30% sammenlignet med glatte kuler. Samtidig kan de hydrodynamiske kulene redusere drivstofforbruk, og tåler sterkere trykk en standard glatte kuler, og er målt til å tåle en trykkøkning på opptil 13%. De hydrodynamiske kulene holder arbeidsdybde i 12 timer, og kan gå på maks dybde i 1 time, og kommer i størrelsene 8”, 9.5” og 14”.