Konvensjonelt oppdrett

Vi produserer oppdrettsposer i alle størrelser og design, og tilpasser løsningene etter dine ønsker og våre anbefalinger. Alle våre oppdrettsposer er sertifisert i henhold til NS9415, og våre analytikere utfører klasse 0-analyser når dette kreves.

Design

Vi designer alltid oppdrettsposer etter dine ønsker, og kombinerer dette med våre erfaringer og spesifikke krav for anlegget. I designprosessen vurderer og analyserer vi hvor utsatt lokaliteten er med tanke på vær og bølger, og hvilken type ring posen skal stå i. Vi tilpasser posene for ideell omkrets, dybde, type fisk og størrelse på fisken som skal stå i posen. Her vurderer vi også hva som er det rette materialvalget for de som skal håndtere posene i drift. I dag benyttes hovedsakelig to typer poser innen akvakultur; sirkelposer og spissposer, men vi leverer også firkantposer og spagettiposer. For hver av disse posetypene finnes et stort antall variasjoner og spesialdesign, og vi er opptatt av å finne det riktige designet og materialvalget for deg.

Vi tilbyr sirkel-, spagetti-, spiss- og firkantposer i materialer som nylon, HDPE, Dyneema® og UHMWPE. Alle våre poser er sertifisert etter NS9415:2021.

Våre sirkel-, spagetti-, spiss- og firkantposer kan produseres i følgende notlin:

Nylon er et knutefritt notlin som kan leveres i fargene hvit og sort. Notlinet kokes før ferdigstilling for å begrense krymp-effekt. 

Notlin i Ultra-High Molecular-Weight-Polyethylene  (UHMWPE) oppnår en svært høy bruddstyrke i forhold til nylon med tanke på trådtykkelsen. Dette gir positive utslag både på vekten til posen og på soliditeten i notlinet. UHMWPE-notlinet kan impregneres, er knuteløst og kan leveres i hvitt og sort.

HDPE-notlin med knuter er svært godt egnet på lokaliteter med predator-utfordringer. Dette notlinet har begrenset krymp-effekt i forhold til nylon. Det er blått, og kan ikke impregneres.

HDPE-notlin med stålkjerne og knuter gjør dette notlinet godt egnet for lokaliteter som har predatorutfordinger. Krympeeffekten i HDPE er begrenset i forhold til nylon. 

Knuteløst HDPE-notlin er godt egnet til spyling og har en begrenset krympeeffekt i forhold til nylon. Notlinet krever en høyere trådtykkelse enn nylon, UHMWPE og HDPE-lin med knuter for å oppnå tilsvarende bruddstyrke. 

I tillegg til disse utvalgte materialene, kan Selstad kan også tilby notlin i andre materialer – som blant annet HDPE-notlin med knuter uten stålkjerne.

Posene leveres komplett med brukerhåndbok og pakkes i tråd med kundens behov for å sikre et effektivt og trygt utsett.

Produktutvikling

I Selstad har vi sterkt fokus på innovative løsninger innen design og materialer i oppdrettsposene. Siden vår inntreden i norsk havbruksnæring midt på 1980-tallet, har vi hatt et sterkt fokus på produktutvikling gjennom bruk av nye materialer og design for å sikre funksjonelle løsninger av høy kvalitet.