Rensefiskutstyr

Rensefiskskjul

Gode rensefiskskjul er viktig for å sikre at rensefisken skal være effektiv og trives. I våre rensefiskskjul setter vi fokus på at de skal være effektive, holdbare og mest mulig groefrie. Rognkjeksen har større krav til miljøet enn leppefisken, og er avhengig av hvilesteder hvor den kan suge seg fast for å trives i merden.  Leppefiskskjul og rognkjekstare er produsert av materialer med «food-grade sertificate», noe som betyr at materialet er godkjent for bruk i matvareindustri.

Vi har hele tiden fokus på å utvikle nye og mer effektive skjul for at rensefisken skal fungere optimalt, og samarbeider tett med våre kunder og samarbeidspartnere for å kunne tilpasse våre løsninger etter dine behov. Vi tilbyr også brukermanualer og veiledere for oppsett og bruk av rensefiskskjul, og kan være behjelpelig med montering av skjul og andre produkter.

 • Effektive, holdbare og mest mulig groefrie.
 • Tilpasset for de fleste merdtyper.
 • Bidrar til bedre fiskevelferd.
 • Spesialløsning som reduserer rensefisk i notspiss.
 • Forsterkninger på utsatte punkter.
 • Leveres som en lengde eller montert i flyteramme.
 • Miljøvennlig materiale.
 • Kombinasjonsskjul for rognkjeks og leppefisk.

Lagringsnot for rensefisk

Vårt system for lagring og akklimatisering av rensefisk gir mulighet for trinnvis åpning slik at rensefisken selv kan velge når den vil ut i merden. Vi skreddersyr løsningen etter dine ønsker, og kan levere komplett rensefisklager med flyteramme eller kun noten.

 • Funksjonelt design med enkel håndtering.
 • Sikrer gradvis tilvenning til nytt miljø.
 • Tilrettelegger for bedre kontroll på dødelighet før utsett i merd.
 • Plasseres i nærheten av rensefiskskjulet.