Ringer

I samarbeid med norske oppdrettere har Preplast utviklet oppdrettsmerder og hamsterhjul for værharde forhold langs norskekysten.

Robuste ringer for fremtidens oppdrettere

Med flere tiårs erfaring fra norsk havbruksnæring skal Selstad, som medeier i Preplast, være med å utvikle robuste oppdrettsmerder for fremtidens oppdrettere. Og med fokus på funksjonelle, innovative og kostnadseffektive løsninger skal vi, gjennom oppdrettsmerdene vi tilbyr, bidra til å optimalisere driften av og sikkerheten på ditt oppdrettsanlegg.

Solid konstruksjon

Alle komponentene er testet og sertifisert i henhold til NS9415, og består i hovedsak av PE-plast. Det gjelder også opphenget for bunnring hvor kjetting, stålklammer og stålhylser kan erstattes av en spesiallaget stroppeløsning. Den solide konstruksjonen er tilpasset naturkreftene, samtidig som fraværet av stål i oppdrettsmerden reduserer levetidskostnadene.

Forhøyet gangbane

Ringene leveres med en forhøyet gangbane som både forenkler arbeidsoperasjoner på merdkanten, og reduserer isdannelse og opphoping av tang og tare. Dermed øker også sikkerheten for driftspersonellet.