Luseskjørt

Våre luseskjørt produseres i materialer av høy kvalitet for å sikre lang levetid og langvarig beskyttelse mot lakselus. Luseskjørtene monteres i det øvre vannlag (5-10 meters dybde) hvor larver av lakselus holder seg flytende ved hjelp av en fettmicelle. Luseskjørtet vil være en barriere for lakselusen og stenge den ute fra laksen i merden. I tillegg til vern mot lakselus skjermer skjørtet også mot andre uønskede partikler og organismer. Skjørtene spesialproduseres med ønsket lengde og dybde i tråd med dine behov og våre anbefalinger, og kan monteres både på utsiden og innsiden av ringene i merden.

Design av luseskjørt

Våre luseskjørtdesign kan tilpasses etter dine ønsker og spesifikasjoner. I designprosessen vurderer og analyserer vi hvor utsatt lokaliteten er med tanke på vær og bølger, og hvilken type ring luseskjørtet skal stå i. Vi tilpasser også for ideell omkrets, dybde og flyteevne, hva som er det rette materialvalget for deg, og hvilke forventninger du har til håndtering av luseskjørtene og deres levetid.

Vi tilbyr ulike typer materialer både av standard og høy kvalitet, og anbefaler alltid å velge materialer av høy kvalitet slik at luseskjørtene tåler service og kan få økt levetid ved riktig håndtering. I designarbeidet gjør vi også tilpasninger for planlagt bruk, og kan levere luseskjørt som består av flere deler og forsterkninger for et solid rammeverk.

Luseskjørt med eller uten vanngjennomstrømning

Vi leverer både tette skjørt som fører strømmen av vann rundt merden, og permeable skjørt med gjennomstrømning av vann. For optimal effekt anbefaler vi bruk av vårt luseskjørt med vanngjennomstrømning i kombinasjon med Strømmenrør.

Service og lang levetid

Det å levere løsninger av høy kvalitet er blant våre hovedprioriteter. I utformingen av våre luseskjørt har vi gjort material- og designvalg som skal sikre lang levetid for skjørtene. I tillegg er skjørtene designet slik at levetiden kan ytterligere forlenges gjennom effektiv service. Vi tilbyr vedlikehold, vask, desinfisering og lagring av luseskjørt ved alle våre servicestasjoner.  

Strømmenrør for bedre vannmiljø

Mens luseskjørtet skjermer fisken for lus, bidrar Strømmenrøret til å bedre vekstmiljøet for fisken gjennom kontinuerlig tilføring av nytt vann fra ønsket dybde. På denne måten optimaliseres fiskevelferden, og du får kontrollerte vekstforhold i merden. Lønnsomhetsaspektet i løsningen med luseskjørt og Strømmenrør innebærer at den kan redusere antall lusebehandlinger og minske risikoen for sykdom i merden. Forbedring av oksygennivået vil bidra til at fiskevelferden styrkes og fisken spiser mer, noe som igjen forbedrer tilveksten på fisken. Luseskjørt og Strømmenrør er en løsning som leveres av Selstad og Fjord Miljø, og service, lagring og vedlikehold gjennomføres av selskapene ved alle Selstad-anlegg langs norskekysten.

Med våre luseskjørt får du

REACH miljøstandard

Selstad luseskjørt er utviklet og testet i nært samarbeid med oppdrettere, og alle materialer som er brukt holder EU sin REACH miljøstandard. Våre luseskjørt leveres som komplette løsninger med tau for innfestning og brukerhåndbok i henhold til NS9415.