Programvare

Selstadlogg

Selstadlogg er en interaktiv tjeneste som er bygget for å sette dokumentasjon i system.

Systemet er svært brukervennlig, oversiktlig å navigere i og er tilrettelagt for at du kan bruke minimalt med tid på dokumentbehandling. De fleste elementene på kartet i Selstadlogg er klikkbare, så det er enkelt å få tilgang til hver komponents tilknyttede dokumenter.

Selstadlogg samler all dokumentasjon på et sted, og tilbyr også elektroniske sjekklister som utarbeides i samråd med kunde.

  • Bidrar til en enklere hverdag
  • Produktsertifikat for alle komponenter
  • Brukerhåndbøker for alle komponenter
  • Elektroniske sjekklister som er kompatible på PC, nettbrett og smarttelefon
  • Oversikt over oppdrettsposer
  • Varsling av dokument som forfaller
  • Kan legge inn farkoster

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og demo av Selstadloggen.

Servicedatabase

Selstad servicedatabase gir oversikt over dine poser som er inne til service. Her finner du informasjon om hvor langt posen er kommet i serviceprosessen og det kan hentes ut tilhørende brukerhåndbok, sertifikat og servicekort.

Onix Work

Sertifikatdatabasen «Utstyrsportalen» hjelper deg med å holde oversikt over sertifikatene dine. Sertifikatene blir generert direkte inn på kundens egen side som et tilgjengelig på PC og nettbrett.