Varelager

For å sikre forutsigbar drift for våre kunder i havbruksnæringen har Selstad store lagre med et bredt spekter av utstyr langs norskekysten. Våre lagre av havbruksmateriell i Måløy, Solund, Svolvær og Sunnhordland inneholder alt fra tau, sjakler, kauser, kjetting, fjellbolter, anker, fortøyningsplater, lys, kniver, arbeidsklær til annet bruksmateriell.

I tillegg har også utvalgte avdelinger for fiskeri også lagre som inkluderer flere av disse produktgruppene, om disse ligger nærmere din lokalitet. Bredde og kvantum av komponenter på alle våre varelager justeres i tett samarbeid med våre kunder for å sikre at du får det du trenger, og at det kan leveres med kort leveringstid.