Fortøyning

Selstad utfører sertifiserte fortøyningsanalyser og leverer komplette fortøyningssystemer med komponenter av høy kvalitet til oppdrettsanlegg. Våre erfarne fortøyningsanalytikere er behjelpelige  i planleggingen av nye anlegg, i utleggingsprosessen og når anlegget er tatt i bruk. Gjennom våre varelager med komponenter ved våre servicestasjoner, er vi også en fleksibel og tilgjengelig samarbeidspartner som kan bidra til å sikre en effektiv utleggingsprosess for våre kunder.

Skreddersydde fortøyningssystemer

Vårt ingeniør-team med erfarne fortøyningsanalytikere skreddersyr fortøyningssystemer etter dine ønsker og behov. Vi er alltid tilgjengelige og strekker oss langt for å yte best mulig service ovenfor våre kunder.

Fortøyningsplate stabiliserer anleggene

Vår fortøyningsplate er bredt uttestet i markedet med svært gode tilbakemeldinger fra våre kunder. Platen har lang levetid og gjør at hele anlegget ligger mer stabilt i sjøen. Dette gir en bedre arbeidssituasjon da flyteren får en dempet respons på små og mellomstore bølger.

 • Redusert inspeksjonsintervall
 • Lang levetid
 • Økt stabilitet

Analyser i henhold til Norsk Standard og NYTEK

Selstad er akkreditert til å utføre fortøyningsanalyser etter Norsk Akkreditering NS-EN ISO/IEC 17020:2012. Alle fortøyningskomponenter som leveres til oppdrettsnæringen er produktsertifiserte i henhold til Aquastructures NS9415 og NYTEK sin forskrift om krav til teknisk standard for flytende akvakulturanlegg.

Selstadlogg

Selstadlogg er en interaktiv tjeneste som er bygget for å sette dokumentasjon i system.

Systemet er svært brukervennlig, oversiktlig å navigere i og er tilrettelagt for at du kan bruke minimalt med tid på dokumentbehandling. De fleste elementene på kartet i Selstadlogg er klikkbare, så det er enkelt å få tilgang til hver komponents tilknyttede dokumenter.

Selstadlogg samler all dokumentasjon på et sted, og tilbyr også elektroniske sjekklister som utarbeides i samråd med kunde.

 • Bidrar til en enklere hverdag
 • Produktsertifikat for alle komponenter
 • Brukerhåndbøker for alle komponenter
 • Elektroniske sjekklister som er kompatible på PC, nettbrett og smarttelefon
 • Oversikt over oppdrettsposer
 • Varsling av dokument som forfaller
 • Kan legge inn farkoster

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og demo av Selstadloggen.

Dypvannsboring med ROV-teknologi

I tillegg til bruk av anker tilbyr vi også, i samarbeid med NorClean, dypvannsboring av fjellbolter med ROV- teknologi i montering av anlegg. 

 • Anlegget får en 100% solid festeposisjon med bolter som er fastmontert i havbunnen.
 • Du får økt sikkerhet i uvær når anlegget er boret fast.
 • ROV-metoden setter HMS først og du unngår risikoen ved dykking.
 • Det er en stabil festemetode slik at du unngår mulig drabbing av anker ved utsett.
 • Metoden åpner for dypvannsboring på inntil 250 meters dyp.
 • Det beslaglegger mindre areal og tar dermed mindre plass i fjorden.
 • Det er enkelt å bytte fra anker til bolt.
 • Utstyret som benyttes er effektivt, kraftig og stabilt.
 • Horisontalboring er en mulighet for lokaliteter ved loddrette fjellsider.
 • Metoden tar hensyn til miljøet; ved opprydning av anlegget kan alt tilført utstyr fjernes.

Forskning og utvikling

Vi jobber kontinuerlig med produktutvikling for å kunne tilby oppdrettsnæringen de beste produktene og tjenestene i markedet. Vi har sterkt fokus på kvalitet, sikkerhet og hvordan vi kan legge til rette for en enklere hverdag for våre kunder.