Dypdrift

Vurderer du en overgang fra konvensjonelt oppdrett til dypdrift? I Selstad legger vi vekt på at overgangen kan gjennomføres på en måte som ikke innebærer et komplett skifte av oppdrettsanlegget. Med vår løsning kan du benytte mye av det samme utstyret som ved konvensjonelt oppdrett, men med gitte tilpasninger der det er mulig. Vår løsning har også en fordel med Nerøysund Aquaservice sin formstabile luftkuppel, som blant annet gir stabilitet og god forspredning.

Hvorfor dypdrift?

Ved å senke oppdrettsposen kan du tilby fisken et lusefritt miljø som kan fremme fiskens trivsel og kvalitet. Dypdrift kan også bidra til å redusere smittepress og risiko for giftalger. Vår løsning for dypdrift åpner også for nye lokaliteter på mer eksponerte og værutsatte lokasjoner.

Nedsenkbare oppdrettsposer

Vi i Selstad har utviklet en dypdriftsløsning i tett samarbeid med Nærøysund Aquaservice og oppdretter. Her står sirkulærøkonomi sentralt, i tillegg til god fiskehelse, stabil og pålitelig luftblærefylling, god forfordeling av fôr, enklest mulig installasjon, kjente operasjoner og kontinuerlig fokus på bærekraft.

Vi skreddersyr våre løsninger for deg som oppdretter med tanke på hvor eksponerte lokaliteter dere har, deres miljøparametere og ønsket bruksområde.

Formstabil luftkuppel med integrert fôring

Med dypdrift blir fiskens behov for luft dekket ved å skape en luftlomme i dypet. Her kan det være en fordel å velge en stabil luftkuppel som gir god forspredning. Vår løsning inkluderer en formstabil luftkuppel fra Nerøysund Aquaservice i 100% polyetylen. Fiskens lufttilgang sikres gjennom kontinuerlig og kontrollert påfylling av luft. Luftkuppelen har også innlemmet fôring hvor fôret blandes med vann på flåten og transporteres ned i dypet til fisken.

Vurderer du dypdrift, men ønsker å unngå å bytte ut alt utstyr?

Vi i Selstad har utviklet en dypdriftsløsning i tett samarbeid med Nærøysund Aquaservice og oppdretter. Her står sirkulærøkonomi sentralt, i tillegg til god fiskehelse, stabil og pålitelig luftblærefylling, god forfordeling av fôr, enklest mulig installasjon, kjente operasjoner og kontinuerlig fokus på bærekraft.

Vi skreddersyr våre løsninger for deg som oppdretter med tanke på hvor eksponerte lokaliteter dere har, deres miljøparametere og ønsket bruksområde.

Design og valg av notlin

I designarbeidet i overgangen fra konvensjonell drift til dypdrift, står også notlin-kvalitet og stabilitet i fokus. Vi tegner robuste design i ulike typer notlin, og tilpasser disse etter dine ønsker. Her kan vi vise til gode resultater med nedsenkbare poser i nylon som er impregnert med kraftig impregnering. Vår samarbeidspartner har oppnådd gode resultater uten spyling av posene, og med noe spyling av nottaket.

Begrens volumtap med riktig design

Vi har også fokus på at våre design skal tilpasses for et mest mulig stabilt volum i oppdrettsposen og en stabil luftkuppel. Dersom dybdeforholdene tillater det, anbefaler vi også å montere bunnring på sirkel-, spiss- og spagettiposer for å oppnå nødvendig utspiling og begrense volumtap.  

Andre kjennetegn ved Selstads konsept er:

Pose og nottak leveres ferdig montert for en enkel og effektiv installasjon på lokasjonen. Utsett gjennomføres på samme måte som med en konvensjonell oppdrettspose.

Med vårt design har du mulighet til å ta av nottaket slik at posen også kan driftes som en vanlig pose i overflaten ved behov.

Vi tar sikte på å tilpasse anbefalte løsninger og design til dine ønsker hvor mulig. Vårt fag- og ingeniørteam tegner robuste design i ulike typer notlin og tilpasser disse etter dine ønsker.

Ofte stilte spørsmål

For ønsket effekt senkes gjerne posen med nottak og luftkuppel ned til 20 – 30 meter, men dette avhenger av forholdene på lokaliteten. Selstads ingeniørteam vurderer lokalitetens miljødata og fysiske betingelser for å finne den optimale løsningen for deres lokalitet.

Levetid og servicebehov for nedsenkede oppdrettsposer er lik som for oppdrettsposer i konvensjonell drift. På Selstads servicestasjoner vil oppdrettsposen og nottaket blir vasket hver for seg, utstyret impregneres og monteres sammen igjen før det returneres til oppdretter.

I dypdrift blir fisken overvåket av et kamera som er festet under kuppelen. Med et kamera med lusetellingsfunksjon godkjent av Mattilsynet erstattes manuell telling av lus, og det er dermed ikke nødvendig å heve oppdrettsposen for å gjennomføre lusetelling.

Selstads løsning inkluderer en egen dykkerinngang i nottaket for enkel tilkomst hvor inngangen åpnes ved hjelp av en glidelås. Posen utstyres med spesialdesignede glidelås-løsninger som tillater installasjon og service av utstyr uten behov for at dykker entrer posen.

Ta kontakt

Vurderer dere å satse på dypdrift? Ta kontakt med oss for mer informasjon og en uformell prat om hvordan vi kan bistå.

E: selstad@selstad.no
T: 57 85 25 00