Havbasert oppdrett

For leveranser til havbasert oppdrett samarbeider vi tett med våre kunder, og jobber hele veien gjeldende regelverk og dokumentasjonskrav. Vårt fag- og ingeniør-team har erfaring fra utviklingsprosjekter som Havfarm 1, hvor Selstad leverte spesialdesignede poser med nothåndteringssystem. I designprosessen for utvikling av nye løsninger som denne, er vi opptatt av god dialog for å finne riktig løsning for ditt prosjekt. Vi kan også koble inn eksterne partnere slik som andre leverandører, sertifiseringer og modelltester.

Havfarm1 i tett samarbeid med Nordlaks

Den 385 meter lange og 70 meter brede Havfarm 1 flytter den siste og mest intensive delen av laksens vekstfase fra fjordene til mer eksponerte havområder for å sikre miljømessige, fiskevelferdsmessige og produksjonsmessige betingelser. Selstad har levert spesialdesignede oppdrettsposer i V2-materialet, fuglenett og nothåndteringssystem til Havfarm 1.