Oppdrettsposer og dypdrift

Vi produserer oppdrettsposer i alle størrelser og design, og tilpasser løsningene etter dine ønsker og våre anbefalinger. Alle våre oppdrettsposer er sertifisert i henhold til NS9415, og våre analytikere utfører klasse 0-analyser når dette kreves.

Design

Vi designer alltid oppdrettsposer etter dine ønsker, og kombinerer dette med våre erfaringer og spesifikke krav for anlegget. I designprosessen vurderer og analyserer vi hvor utsatt lokaliteten er med tanke på vær og bølger, og hvilken type ring posen skal stå i. Vi tilpasser posene for ideell omkrets, dybde, type fisk og størrelse på fisken som skal stå i posen. Her vurderer vi også hva som er det rette materialvalget for de som skal håndtere posene i drift. I dag benyttes hovedsakelig to typer poser innen akvakultur; sirkelposer og spissposer, men vi leverer også firkantposer og spagettiposer. For hver av disse posetypene finnes et stort antall variasjoner og spesialdesign, og vi er opptatt av å finne det riktige designet og materialvalget for deg.

Vi tilbyr sirkel-, spagetti-, spiss- og firkantposer i materialer som nylon, HDPE, Dyneema® og Plateena Neo. Alle våre poser er sertifisert etter NS9415.

Våre sirkel-, spagetti-, spiss- og firkantposer kan produseres i følgende notlin:

Nylon er et knutefritt notlin som kan leveres i fargene hvit og sort. Notlinet kokes før ferdigstilling for å begrense krymp-effekt. 

Plateena Neo er et knuteløst UHMWPE-notlin som, i forhold til nylon, oppnår en svært høy bruddstyrke med tanke på trådtykkelsen. Dette gir positive utslag både på vekten til posen og på soliditeten i notlinet. Plateena Neo-notlinet kan impregneres, og kan leveres i hvitt og sort.

Sapphire Excel er et HDPE-notlin med knuter som er svært godt egnet på lokaliteter med predator-utfordringer. Dette notlinet har begrenset krymp-effekt i forhold til nylon. Det er blått, og kan ikke impregneres.

Sapphire Excel Plus V2 er et HDPE-notlin med knuter og har en stålkjerne som gjør det godt egnet for lokaliteter som har predatorutfordinger. Dette notlinet inneholder kobber for antigroeeffekt og gjør seg godt egnet for spyling. Krympeeffekten i Sapphire Excel Plus V2 er begrenset i forhold til nylon. 

Star er et knuteløst HDPE-notlin som er godt egnet til spyling og som har en begrenset krympeeffekt i forhold til nylon. Star-notlinet er lyseblått på farge og krever en høyere trådtykkelse enn nylon, Plateena Neo og HDPE-lin med knuter for å oppnå tilsvarende bruddstyrke. 

Star V2 er et knuteløst HDPE-notlin som inneholder kobber for antigroeeffekt, og som er godt egnet til spyling. Star V2 notlinet har en begrenset krympeeffekt i forhold til nylon, men krever høyere trådtykkelse enn nylon, Plateena Neo og HDPE-lin med knuter for å oppnå tilsvarende bruddstyrke. Star V2-notlinet er brun på farge. 

I tillegg til disse utvalgte materialene, kan Selstad kan også tilby notlin i andre materialer – som blant annet HDPE-notlin med knuter uten stålkjerne.

Posene leveres komplett med brukerhåndbok og pakkes i tråd med kundens behov for å sikre et effektivt og trygt utsett.

Produktutvikling

I Selstad har vi sterkt fokus på innovative løsninger innen design og materialer i oppdrettsposene. Siden vår inntreden i norsk havbruksnæring midt på 1980-tallet, har vi hatt et sterkt fokus på produktutvikling gjennom bruk av nye materialer og design for å sikre funksjonelle løsninger av høy kvalitet.

Dypdrift

Ved å gå i dypet reduseres lusepåslaget dramatisk.
Vår løsning for dypdrift vil gi bedre levevilkår for laksen ved å redusere lusebehandling og håndtering av laksen betydelig, slik at man slipper skader som kan forårsake sår. Det gir også fordeler som stabile temperaturer og mindre bevegelse i sjø.

Vurderer dere å satse på dypdrift? Våre løsninger kan tilpasses hver enkelt kunde sine ønsker og behov. Ta kontakt med oss for mer informasjon og hvordan vi kan bistå dere i satsing for bedre drift og forutsigbar fiskehelse.